73. Schnitzel „Wiener Art“

73. Schnitzel „Wiener Art“

14,90 €

Schweineschnitzel mit Pommes frites