73. Schnitzel „Wiener Art“

73. Schnitzel „Wiener Art“

13,10 €

Schweineschnitzel mit Pommes frites